Harmonogram zakończenia roku szkolnego:

08:00 – msza święta w kościele na Kuźnikach

09:00 – apel dla klas I-III – boisko szkolne przy sali gimnastycznej

10:00 – apel dla klas IV-VII – sala gimnastyczna

12:00 – pożegnanie klas VIII – sala gimnastyczna