Uczniowie klas 8 w czasie lekcji chemii samodzielnie w ramach eksperymentu stworzyli biogaz z żywności, co pozwoliło im zrozumieć, jak działa biogazownia oraz jakie procesy zachodzą podczas fermentacji. Balon spełnia tę samą rolę, co dach membranowy biogazowni. Jest w nim przechowywany biogaz, który można wykorzystać m.in. do wytwarzania energii elektrycznej.

Podczas tego fascynującego eksperymentu uczniowie mieli okazję na własne oczy zobaczyć, jak substancje organiczne, takie jak resztki żywności, mogą zostać przetworzone w biogaz. Proces ten nazywany jest fermentacją i odgrywa kluczową rolę w biogazowniach, gdzie jest wykorzystywany do produkcji energii.

Podczas fermentacji mikroorganizmy rozkładają substancje organiczne w obecności tlenu lub w warunkach beztlenowych, tworząc biogaz. Biogaz jest mieszaniną gazów, takich jak metan, dwutlenek węgla i niewielkie ilości innych gazów. Jest on cennym źródłem energii, które można wykorzystać do produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Uczniowie doskonale zrozumieli, jak proces fermentacji zachodzi w biogazowniach, ponieważ sami przeprowadzili ten eksperyment. Obserwowali, jak mikroorganizmy rozkładają żywność w zamkniętej butelce, a następnie przeanalizowaliśmy, z którego produktu powstaje najwięcej biogazu.

Nie tylko byliśmy świadkami tego fascynującego procesu, ale również pogłębialiśmy naszą wiedzę na temat ekologii i odnawialnych źródeł energii. Eksperyment ten pokazał nam, że odpady organiczne mogą być wartościowym surowcem, który można wykorzystać do wytwarzania czystej energii, przyczyniając się do ochrony środowiska.
Uczniowie wykazali się nie tylko zaangażowaniem i kreatywnością, ale również zdolnościami obserwacyjnymi i analizą danych. Ten eksperyment pozwolił nam zobaczyć, jak nauka może przenikać do praktyki i jak możemy wykorzystać swoją wiedzę w codziennym życiu. Wyniki eksperymentu przedstawione zostały na załączonych zdjęciach. Wykorzystaliśmy banany, sałatę, borówki, cebule oraz skórkę pomarańczy.

Justyna Adamczyk