Miło nam poinformować, że nasza świetlica dołączyła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywne Dni Nietypowe”.
Cel główny projektu to wszechstronny rozwój dzieci w różnym wieku poprzez stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia, rozwijaniu kreatywności, budowaniu poczucia własnej sprawczości.
Cele ogólne i szczegółowe projektu:
Rozwijanie empatii,
Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt,
Przygotowanie do współuczestniczenia w grupie,
Nauka współpracy,
Kształtowanie tolerancji,
Wyzwalanie radości i innych pozytywnych uczuć,
Wzmacnianie poczucia własnej wartości, sprawczości,
Rozwijanie zainteresowań,
Obniżanie poziomu stresu,
Wypracowanie strategii i radzenia sobie ze stresem.

W projekcie biorą udział uczniowie z klas I-III.

koordynator projektu
Kinga Kosińska