W Dniu Praw Dziecka w naszej świetlicy rozmawialiśmy nie tylko o prawach, ale też i obowiązkach dzieci.
Było oglądanie krótkich filmów edukacyjnych, słuchanie tematycznych piosenek, analizowanie infografiki prezentowanej na szkolnym korytarzu. Były quizy i żywe dyskusje.

„Mam prawo żyć.
Mam prawo być sobą.
Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.
Mam prawo kochać i kochanym być.
Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.”
(słowa i muzyka Jacek Kobyliński, fragment piosenki wykonywanej przez dziecięcy zespół Mała Orkiestra Dni Naszych)

Pamiętajmy!

Agata Tarnas – Tomczyk