„Dziecięca potrzeba przywiązania do rodziców jest jak kubek, który opróżnia się w chwili głodu zmęczenia, samotności lub cierpienia. Miłość, pokarm, pocieszenie i opieka napełniają go ponowne. Poza dostarczeniem pokarmu, ciepła i pełnego miłości kontaktu fizycznego, napełnianie kubka przez opiekuna polega też na pocieszaniu, kiedy dziecku jest źle oraz zabawie i rozmowie, kiedy jest szczęśliwe. (…) Kiedy dziecko rośnie, zaczyna wypuszczać się w swoich poszukiwaniach coraz dalej, ale jeśli jego kubek był przez nas stale napełniany, zawsze będzie mu towarzyszyło silne poczucie bezpieczeństwa. (…) Między powrotami do domu po dolewkę, dzieci, którym udało się stworzyć silną więź, są w stanie same się uspokoić, radzą sobie z emocjami, nie mają problemów ze skupieniem uwagi ani nawiązywaniem relacji z rówieśnikami i generalnie czują, że wszystko jest w porządku z nimi i ze światem.” -pisze Lawrence J. Cohen w swojej książce „Rodzicielstwo przez zabawę”.

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką, co ten kubek opróżnia, a co może go napełnić.

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej