Uczniowie z klasy 2a wzięli udział w lekcji wychowania fizycznego z elementami integracji sensorycznej.
Nowy sprzęt – sensoryczne krążki stymulują zmysł dotyku, przez pobudzanie dzieci do rozpoznawania faktur ręką lub nogą.
Poprzez użycie ścieżki sensorycznej, uczniowie ćwiczą motorykę dużą, czyli sprawność fizyczną całego ciała, równowagę oraz koordynację ruchową. Wyjątkowa zabawa dostarczyła dzieciom wiele radości.

Paulina Guzera