Zapraszamy uczniów do udziału w powiatowych konkursach matematycznych i ekonomicznych, których organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu. Są to konkursy o bardzo dużej randze współorganizowane z Narodowym Bankiem Polskim, Wyższą Szkołą Bankową i Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Patronaty na konkursami objęli Dolnośląski Kurator Oświaty i Dyrektor Departamentu Edukacji. Konkursy cieszą się bardzo dużym uznaniem wśród uczniów i nauczycieli.

Wrocławski Konkurs Matematyczny należy do kategorii konkursów przedmiotowych. Zadania na każdym spośród trzech etapów mają charakter otwarty i pozwalają uczniom na zaprezentowanie uzdolnień matematycznych a nauczycielom umożliwiają realizację szerokiego spektrum celów edukacyjnych.

Konkurs Matematyka i Ekonomia należy do kategorii konkursów interdyscyplinarnych i ma na celu wzrost wiedzy i umiejętności uczniów niezbędnych we współczesnej cywilizacji, a przede wszystkim wykształcenie postawy przedsiębiorczości i umiejętności ekonomicznego myślenia, od których głównie zależy sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym, skomplikowanym i szybko zmieniającym się świecie.

Jolanta Lazar
doradca metodyczny – koordynator konkursów

Niezbędne informacje o konkursach znajdziecie na stronie naszej szkoły:

Wrocławski Konkurs Matematyczny dla uczniów GIM i VII SP

Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów GIM i VII SP

Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów V-VI SP