Drodzy Rodzice,

w celu dokonania zapisu dziecka do świetlicy na rok szkolny 2018 /2019 należy kliknąć link z kartą zgłoszenia, wypełnić i przesłać automatycznie. Dodatkowo trzeba wypełnić załączniki ( 2 lub 3, 4, 5): oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka, upoważnienie do odbioru, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na publikację wizerunku oraz kartę informacyjną. Wypełnione druki należy przynieść osobiście do kierownika świetlicy.

Kierownik świetlicy
Marlena Baran

Poniższe dokumenty należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do p. Marleny Baran:

OŚWIADCZENIE o odbiorze dziecka przez opiekuna załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE o samodzielnym powrocie dziecka załacznik nr 3

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zał. nr 4

WYRAŻENIE ZGODY DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zał. nr 5

KARTA INFORMACYJNA o RODO zał. nr 6