SI czy też AI stała się już stałym elementem naszej rzeczywistości. Nie dziwi więc, że także w szkole próbujemy sprawdzić jej funkcjonalność i poznać możliwości.

Ostatnio w czasie lekcji języka polskiego uczniowie klasy 7c utrwalali znajomość lektury Adama Mickiewicza pt. „Dziady”. Wykorzystywali do tego generator obrazów.  Zadaniem uczniów było stworzyć obrazy, które będą ilustrowały różne elementy świata przedstawionego Mickiewiczowskiego dramatu. No, może obrazy miała wygenerować wspomniana już SI, jednak bez czynnika ludzkiego byłoby to niemożliwe. Uczniowie musieli napisać najpierw skuteczne prompty, czyli polecenia na tyle konkretne, by wygenerowany obraz jak najbardziej odpowiadał rzeczywistości lektury. I na początku niekoniecznie było to łatwe. Ćwiczenia czynią jednak mistrza i jak pokazuje załączona galeria zdjęć, końcowy efekt współpracy uczniów z SI jest naprawdę bardzo dobry!

Tworzenie obrazów przy użyciu generatora na pewno było ciekawym doświadczeniem, ale przy okazji (a może przede wszystkim) ćwiczyło też konkretne umiejętności językowe: uczniowie, tworząc prompty, trenowali umiejętność opisu. A żeby opis był dobry, musieli też wykazać się znajomością lektury.

Marlena Borowska