Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy tak licznie włączyli się w coroczną zbiórkę – w ramach punktu Poboru Dobra.
Dziękuję za wrażliwość, chęć niesienia pomocy i zaangażowanie.

„Formuła dobra”– to program, którego celem jest nie tylko skuteczne działanie na rzecz podopiecznych hospicjum, ale również edukacja i aktywizacja rożnych grup społecznych w tym współpraca ze szkołami.
Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”:
https://formuladobra.pl/

koordynator Sylwia Mirek-Matuszak