W dniu 08.02.2024r. w szkole odbędą się zebrania i konsultacje z nauczycielami. Poniżej grafik.

ZEBRANIA Z RODZICAMI – 08.02.24 r

 Zebrania: 17:00

1a s. 112 – A.Jaksiknauczyciel nieobecny

1b s. 117 – M.Jędryka

2a s. 111 – P.Guzera

2b s. 116 – K.Dąbrowska

3a s. 101 – O.Krążała

3b s. 103 – D.Ziembicka

3c s. 104 – E.Śmieszek

4a s. 206 – A.Całka

4b s. 210 – M.Borowska – nauczyciel nieobecny

5a s. 208 – E.Tomaszewska

5b s. 203 – M.Dzwonek

5c s..200 – A.Izydorczak

6a s. 204 – A.Podgórska

6b s. 218 – M.Marczewska

7a s. 308 – J.Narojczyk

7b s. 317 – G.Klusko

7c s. 312 – R.Tomczyk

8a s. 313 – J.Kot

 

Konsultacje: 17:30 – 19:00

Dyrektor Katarzyna Cichosz – sekretariat

wicedyrektor Małgorzata Stachowiak – nauczyciel nieobecny

wicedyrektor Patrycja Blak – sekretariat

pedagog Karina Narkiewicz –  nauczyciel nieobecny

pedagog specjalny Karolina Michalska –  s. 216

psycholog – Karolina Rączkowiak –  s. 115

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

A.Jaksik – nauczyciel nieobecny

M.Jędryka – s.117

P.Guzera – s.111

K.Dąbrowska – s.116

O.Krążała – s.101

D.Ziembicka – s.103

E.Śmieszek – s.104

JĘZYK POLSKI

M.Borowska – nauczyciel nieobecny

E.Tomaszewska – s.208

T.Niedzielski – s. 217

J.Kot – s.313

MATEMATYKA

A.Podgórska –  s.204

J.Adamczyk –  s.305

J.Jarco –  nauczyciel nieobecny

  

HISTORIA

P.Blak – sekretariat

R.Tomczyk –  s.312

 

JĘZYK ANGIELSKI

N.Lemiesz –  s.201

M.Zając – nauczyciel nieobecny

D.Lutek – s. 212

 

JĘZYK NIEMIECKI

M.Marczewska –  s.218

J.Szumna – s.301

CHEMIA

J.Adamczyk –  s.305

FIZYKA

J.Bill –  s. 303

 

BIOLOGIA

E.Skwara –  s.304

GEOGRAFIA/WOS

J.Kot – s.313

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

G.Klusko – s.317

TECHNIKA

M.Stachowiak – nauczyciel nieobecny

PLASTYKA

A.Całka – s.206

 

MUZYKA

M.Cylulko – s.318

 

INFORMATYKA

R.Słowińska – Stępień – s.211 – 16.30 – 18.00

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

M.Dzwonek – s.203

J.Narojczyk – s.308

A.Izydorczak – s.200

G.Klusko – s.317

W. Papuga blok sportowy

RELIGIA

M.Wrzeszcz – s.307

M.Jankowiak – s.307

Ks Dulęba – s.113