Z dniem  15 lutego 2024r. zaczną obowiązywać przepisy nakładające obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich. W związku z powyższym na stronie szkoły został zamieszczony dokument Polityka Ochrony Małoletnich w Szkole Podstawowej nr 37 im. kard.  Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu wprowadzony zarządzeniem Dyrektora z dnia 13.02.2024r.