W kwietniu odbyły się w naszej szkole warsztaty prowadzone przez Stowarzyszenie KARAN. Dzięki nawiązanej współpracy uczniowie wzięli udział w spotkaniach o charakterze profilaktycznym, mających na celu zapobieganie niewłaściwym zachowaniom i rozwijanie umiejętności życiowych uczniów.

Uczniowie klas 1a i 2a wzięli udział w warsztatach pt. „Cukierki”, a uczniowie klas 5b i 6a w warsztatach pt. „Czarodziejskie okno”.

Mamy nadzieję, że przekazane treści na długo i ku przestrodze, pozostaną w głowach naszych uczniów.

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej