W kwietniu odbyły się w naszej szkole warsztaty prowadzone przez Stowarzyszenie Młody Dolny Śląsk. Uczniowie wszystkich klas siódmych wzięli udział w spotkaniach o charakterze profilaktycznym pt. „Odłącz się”.

Podczas warsztatów uczniowie rozmawiali o uzależnieniach od telefonów i Internetu oraz o cyberprzestrzeni i związanych z nią zagrożeniach i korzyściach.

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej