Zebrania 17:00

1a s. 112 A. Jaksik

1b s. 117 M. Jędryka

2a s. 111 P. Guzera

2b s. 116 K. Dąbrowska

3a s. 101 O. Krążała

3b s. 103 D. Ziembicka – zebranie godz. 17:30

3c s. 104 E. Śmieszek

4a s.206 A. Całka

4b s. 210 M. Borowska

5a s. 208 E. Tomaszewska

5b s. 203 M. Dzwonek

5c s. 200 A. Izydorczak

6a s. 204  A. Podgórska

6b s. 218  M. Marczewska

7a s. 308  J. Narojczyk

7b s. 317 G. Klusko

7c s. 217   R. Tomczyk

8a s. 313 J. Kot

Konsultacje 17:30 – 19:00

Dyrektor Katarzyna Cichosz sekretariat

wicedyrektor Małgorzata Stachowiak sekretariat

wicedyrektor Patrycja Blak sekretariat

pedagog Karina Narkiewicz s. 215

pedagog specjalny Karolina Michalska s. 216

psycholog Karolina Rączkowiak s. 115

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 1. Jaksik s. 112
 2. Jędryka s. 117
 3. Guzera s. 111
 4. Dąbrowska s. 116
 5. Krążała s. 101
 6. Ziembicka s. 103
 7. Śmieszek s. 104

JĘZYK POLSKI

 1. Borowska s. 210
 2. Tomaszewska s. 208
 3. Niedzielski s. 312

Matematyka

 1. Podgórska s. 204
 2. Adamczyk s. 305
 3. Jarco s. 309

HISTORIA

 1. Blak sekretariat
 2. Tomczyk s. 217

 

JĘZYK ANGIELSKI

 1. Lemiesz s.201
 2. Zbrojewicz s. 315
 3. Zając s. 314

 

JĘZYK NIEMIECKI

 1. Marczewska s. 218
 2. Szumna s. 301

 

CHEMIA

 1. Adamczyk s. 305

FIZYKA

 1. Bil s. 303

 

BIOLOGIA

 1. Skwara s. 304

 

GEOGRAFIA / WOS

 1. Kot s. 313

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 1. Klusko s. 317

 

TECHNIKA

 1. Stachowiak sekretariat

 

PLASTYKA

 1. Całka s. 206

 

MUZYKA

 1. Cylulko s. 318

 

INFORMATYKA

 1. Słowińska – Stępień s. 211

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 1. Dzwonek s. 203
 2. Klusko s. 317
 3. Narojczyk s. 308
 4. A Izydorczak s. 200
 5. Papuga blok sportowy

 

RELIGIA

 1. Wrzeszcz s. 212
 2. Jankowiak s. 114
 3. Dulęba s. 113