Już od października zachęcałam uczniów do programowania w ramach innowacyjnego programu „Python – programuję swój sukces” korzystając z książek „Python od podstaw”, które pozyskałam po nawiązaniu kontaktu z autorem podręcznika p. Marcinem Moskałą pod koniec zeszłego roku szkolnego. Książki po opisaniu przez bibliotekę szkolną znajdują się obecnie w sali informatycznej i służą uczniom do rozwijania pasji programowania w Python.

Uczniowie klas szóstych i siódmych pisali swoje programy w python:

  1. w październiku:

– Rozmowa z komputerem;

– Kalkulator;

  1. w listopadzie:

– Badanie podzielności liczb;

– Konwerter stopni;

  1. w grudniu:

– korzystaliśmy z modułu turtle w grafice zółwia rysując różnefigury geometryczne

-kwadraty, pięciokąty, okręgi, itp.;

  1. w styczniu:

–  tworzyliśmy instrukcje iteracyjne i rekurencyjne:

rozetki z kwadratów, wzory z pięciokątów  – rysowanie w Python;

– Zgadywanie liczby

  1. w lutym:

– zdobywaliśmy wiedzę nt. podstawowych wartości w Python:

– teksty jako stringi,

– cudzysłowy

  1. w marcu:

– definiowaliśmy i nazywaliśmy zmienne

  1. w kwietniu:

– tworzyliśmy instrukcje warunkowe if, elif, else

  1. w maju:

– wykorzystywaliśmy w pisaniu kodów pętle: for i while

W czerwcu czeka nas podsumowanie naszych umiejętności w postaci zadań dodatkowych, za które uczniowie mogą otrzymać wysokie oceny.

Renata Słowińska – Stępień

nauczycielka informatyki