Z wielką przyjemności przekazujemy całej społeczności szkolnej podziękowania od Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci:

Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność za Wasze zaangażowanie

w akcje wspierające działalność Fundacji, które świadczy o wielkim

sercu i empatii społeczności szkolnej.

Serdecznie dziękujemy za Waszą szlachetną inicjatywę

i szczerą chęć pomocy przewlekle i nieuleczalnie

chorym dzieciom oraz ich rodzinom.

Z nadzieję na dalszą owocną współpracę i wspólne działania,

składamy wyrazy głębokiego szacunku

życząc wszystkiego, co najlepsze.

Zespół Fundacji

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

koordynatorzy z SP37 : Małgorzata Raczkowska i Agnieszka Woskowska