W dniu 21 maja (wtorek) o godzinie 10.45 odbył się finał XIX  powiatowego Konkursu na Multimedialną Prezentację o Wrocławiu – „Wrocławski Gotyk”.

Konkurs bierze udział w XXIX edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia”. Jury konkursu wyłoniło

pięcioro finalistów ze wszystkich szkół z Wrocławia i powiatu wrocławskiego. okazało się, że na 5 finalistów troje było z naszej szkoły! Były to 3 dziewczynki:

Daria Urbańska, SP 19

Julia Brzeska, SP 37

Adam Kozioł, SP 81

Natalia Baczyńska, SP 37

Ewa Pustelnik, SP 37

W marcu dziewczynki przygotowywały swoje prezentacje realizując je w domu i na lekcjach informatyki konsultując ze mną. Po wybraniu ich prac do finału, pojechały pod opieką nauczyciela p. Joanną Kot, aby odpowiadać na pytania jury dotyczące przygotowanych wcześniej prezentacji. Uczennice naszej szkoły uzyskały następujące wyniki:

  1. Natalia Baczyńska 8a – miejsce
  2. Ewa Pustelnik z 6a – miejsce
  3. Julia Brzeska z 8a – wyróżnienie

Tylko pogratulować takiego sukcesu!

Renata Słowińska – Stępień

nauczycielka informatyki