12.06. odbyła się pierwsza Szkolna Debata Klas VII. Każdą z klas reprezentował trzyosobowy zespół, którego zadaniem było przedstawienie jak najsilniejszych argumentów popierających wylosowaną tezę. Nasi uczniowie debatowali na temat sensowności zniesienia zadań domowych, konieczności noszenia w szkole mundurków oraz próbowali wskazać wady i zalety ekranizacji lektur. Uczniowie byli oceniani przez jury, któremu przewodniczyła Pani dyrektor Katarzyna Cichosz. Wraz z nią obradowali zaproszeni goście: Pan Sławomir Czerwiński (radny Rady Miejskiej Wrocławia) oraz Pan Patryk Maziarz (radny Młodzieżowej Rady Miasta, a także absolwent naszej szkoły).
Mimo początkowego stresu uczniowie poradzili sobie perfekcyjnie, a z wypowiedzi na wypowiedź prezentowali większą pewność siebie. Nagrodzony mógł być tylko jeden zespół, jednak całe grono jurorskie uznało, że wszystkie drużyny poradziły sobie wyśmienicie i zasługują na uznanie ich trudu.

Podium prezentowało się następująco:
I miejsce – Julia, Zofia i Tobiasz z klasy 7c
II miejsce – Wojciech, Mikołaj i Karol z klasy 7b
III miejsce – Alisha, Julia i Tomasz z klasy 7a

Nagrody dla zwycięzców ufundowała rada rodziców, której serdecznie dziękujemy.
Podziękowania kierujemy również w stronę Panów: Sławomira Czerwińskiego i Patryka Maziarza.
Kolejna edycja szkolnej debaty w przyszłym roku. Aktualne szóste klasy mogą się już szykować.

Ewa Tomaszewska