Właśnie zakończyliśmy z klasą 5a Innowację pedagogiczną „Wizualizacja pojęć matematycznych w programie GeoGebra”, w ramach której raz w tygodniu na matematyce zabierałam uczniów do pracowni komputerowej, aby zapoznać ich z programem GeoGebra. Dzięki pracy w programie Geogebra uczniowie nabywali umiejętności samodzielnego programowania: tworzenia apletów w programie GeoGebra, mieli możliwość eksperymentownia z figurami geometrycznymi, stawali się odkrywcami zależności i twierdzeń matematycznych z zakresu geometrii, zdobywali umiejętności konstruowania obiektów geometrycznych, pogłębiali umiejętność wykonywania konstrukcji geometrycznych oraz nabywali umiejętność wyciągania wniosków z rozwiązywania problemów konstrukcyjnych. Myślę, że zajęcia podobały się uczniom, rozbudziły w nich ciekawość i rozwinęły ich zainteresowanie matematyką.

Agata Podgórska