Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest dostarczenie wypełnionej karty zapisu. Zgłoszenie dziecka poprzez zapis elektroniczny nie wystarczy!

Karta zapisu do świetlicy na rok szkolny 2023/2024 jest dostępna na stronie szkoły (do pobrania) w zakładce Świetlica / Regulamin i karta zapisu.

Zapraszamy!

kierownik świetlicy

Agata Tarnas-Tomczyk